Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Tibro 1 1 350 18 1 364 32
Tibro 2 1 601 10 1 642 51
Tibro 3 1 309 2 1 344 37
Tibro 4 1 252 5 1 302 55
Tibro 5 1 153 9 1 164 20
Tibro 6 1 492 9 1 523 40
Tibro 8 157 53 8 339 235

http://www.val.se