Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Forshem-Österplana 1 699 13 1 761 75
Götene 1 883 7 891 15
Götene 2 1 339 5 1 365 31
Götene tredje och Holmestad 1 411 9 1 491 89
Källbyorten 1 524 15 1 545 36
Lundsbrunnsorten 1 408 17 1 424 33
Sil-Husaby 1 669 19 1 678 28
Götene 9 933 85 10 155 307

http://www.val.se