Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Arentorp 1 358 6 1 390 38
Kvänum 1 748 24 1 791 67
Larv 1 099 10 1 129 40
Levene 1 446 12 1 489 55
Skarstad 1 391 16 1 410 35
Vara Västra 1 791 18 1 794 21
Vara Östra 1 817 16 1 866 65
Vedum 1 697 13 1 731 47
Vara 12 347 115 12 600 368

http://www.val.se