Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Gäsene Västra 760 5 773 18
Gäsene Östra 687 1 694 8
Herrljunga Centrum 1 136 16 1 183 63
Herrljunga Horsby 916 11 924 19
Herrljunga Västra 1 062 6 1 089 33
Hudene 843 9 862 28
Ljung 1 161 6 1 205 50
Remmene 544 6 549 11
Herrljunga 7 109 60 7 279 230

http://www.val.se