Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Hillared 647 6 664 23
Högvad 1 256 14 1 318 76
Kindaholm 1 227 15 1 283 71
Sexdrega-Roasjö 1 062 13 1 086 37
Svenljunga-Redslared 1 960 30 2 034 104
Svenljunga-Ullasjö 1 173 10 1 207 44
Örsås-Revesjö 466 8 486 28
Svenljunga 7 791 96 8 078 383

http://www.val.se