Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Ale-Skövde 1 086 9 1 134 57
Göta 650 24 696 70
Hjärtum-Utby 1 284 16 1 311 43
Lilla Edet Norra 1 073 14 1 157 98
Lilla Edet Södra 1 656 23 1 749 116
S:t Peder 1 518 12 1 585 79
Ström 1 132 11 1 201 80
Västerlanda 1 079 6 1 120 47
Lilla Edet 9 478 115 9 953 590

http://www.val.se