Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Bolstad 1 015 7 1 048 40
Fagerlid 1 334 11 1 400 77
Holm-Järn 836 12 850 26
Mellerud 1 302 15 1 369 82
Rostock-Dalskog 1 097 12 1 157 72
Skållerud 1 072 12 1 160 100
Ör 548 6 571 29
Mellerud 7 204 75 7 555 426

http://www.val.se