Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Nordvästra 1 719 20 1 820 121
Nordöstra 1 503 34 1 641 172
Norra 1 715 17 1 814 116
Sydvästra 1 216 12 1 285 81
Sydöstra 1 480 14 1 550 84
Bengtsfors 7 633 97 8 110 574

http://www.val.se