Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Amnehärads Norra 1 153 11 1 233 91
Amnehärads Södra 939 5 970 36
Hova Norra 810 2 839 31
Hova Södra 678 1 715 38
Hova Östra 238 0 264 26
Södra Råda 339 6 347 14
Gullspång 4 157 25 4 368 236

http://www.val.se