Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Karlsborgs N och Undenäs Sö 1 574 6 1 595 27
Karlsborgs V och ö 1 629 21 1 650 42
Mölltorp och Brevik 1 390 10 1 406 26
Undenäs Norra 480 5 507 32
Undenäs Västra 372 5 376 9
Karlsborg 5 445 47 5 534 136

http://www.val.se