Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Bredöl 1 432 12 1 457 37
Jonslund 1 175 7 1 184 16
Nossebro 1 754 26 1 770 42
Essunga 4 361 45 4 411 95

http://www.val.se