Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Grästorps Landsbygd 1 646 10 1 688 52
Grästorps Norra 1 473 15 1 494 36
Grästorps Södra 1 370 12 1 375 17
Grästorp 4 489 37 4 557 105

http://www.val.se