Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Bollebygd 2 1 332 18 1 358 44
Bollebygd 3 1 526 14 1 544 32
Bollebygd 4 1 346 33 1 355 42
Olsfors 1 080 17 1 125 62
Töllsjö 917 19 916 18
Bollebygd 6 201 101 6 298 198

http://www.val.se