Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Algutstorp-Landa 836 4 855 23
Hol M Fl. Förs 1 090 5 1 103 18
Kullings-Skövde 1 1 128 11 1 133 16
Kullings-Skövde 2 1 423 19 1 488 84
Kullings-Skövde 3 1 222 8 1 243 29
Lena M. Fl. Förs 1 161 8 1 193 40
Nårunga M Fl. Förs 809 6 825 22
Ornunga M Fl. Förs 502 2 505 5
Vårgårda 8 171 63 8 345 237

http://www.val.se