Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Alafors 1 437 17 1 449 29
Bohus norra 1 034 14 1 114 94
Bohus södra 1 201 13 1 262 74
Nol norra 1 449 12 1 504 67
Nol södra 1 024 5 1 075 56
Nödinge centrum 1 450 22 1 589 161
Nödinge södra 1 101 23 1 120 42
Nödinge östra 987 11 1 031 55
Skepplanda norra - Hålanda 1 005 12 1 015 22
Skepplanda västra 1 069 10 1 114 55
Skepplanda östra 1 546 20 1 572 46
Starrkärr 1 195 21 1 227 53
Surte norra 1 191 14 1 264 87
Surte södra 979 15 1 007 43
Älvängen centrum 1 064 13 1 079 28
Älvängen norra 1 034 10 1 051 27
Älvängen södra 1 118 9 1 142 33
Ale 19 884 241 20 615 972

http://www.val.se