Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Färgelanda 1 1 107 8 1 142 43
Färgelanda 2-Stigen 1 298 12 1 337 51
Högsäter 979 8 1 003 32
Rännelanda-Lerdal-Järbo-Råggärd 664 3 690 29
Ödeborg-Torp 1 093 8 1 122 37
Färgelanda 5 141 39 5 294 192

http://www.val.se