Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Dals-Ed 1 1 420 30 1 553 163
Dals-Ed 2 1 157 11 1 231 85
Håbol 181 2 200 21
Nössemark 139 5 184 50
Rölanda 363 3 380 20
Töftedal-Gesäter 230 1 268 39
Dals-Ed 3 490 52 3 816 378

http://www.val.se