Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Bullaren 1 135 15 1 196 76
Fjällbacka 1 161 32 1 175 46
Grebbestad 1 816 48 1 851 83
Hamburgsund 1 513 23 1 536 46
Kville-Rabbaldshede 1 202 15 1 236 49
Tanum-Lur 1 162 30 1 233 101
Tanumshede 1 634 18 1 721 105
Tanum 9 623 181 9 948 506

http://www.val.se