Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Munkedal 1 1 232 31 1 243 42
Munkedal 2 1 642 17 1 680 55
Munkedal 3 1 504 6 1 548 50
Munkedal 5 1 123 8 1 169 54
Munkedal 6 1 153 14 1 182 43
Munkedal 8 1 223 11 1 286 74
Munkedal 7 877 87 8 108 318

http://www.val.se