Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Askum-Malmön 1 218 22 1 259 63
Hunnebostrand 1 629 28 1 645 44
Kungshamns Norra 1 211 17 1 249 55
Kungshamns Södra 1 227 20 1 248 41
Smögen 1 144 31 1 134 21
Tossene-Bovalls 978 24 987 33
Sotenäs 7 407 142 7 522 257

http://www.val.se