Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Gullholmen 131 6 125 0
Långelanda 1 1 092 15 1 102 25
Långelanda 2 1 307 27 1 332 52
Mollösund 253 5 251 3
Morlanda Västra 798 24 781 7
Morlanda Östra 1 386 12 1 412 38
Myckleby 989 12 1 005 28
Röra Västra 851 9 857 15
Röra Östra 1 401 13 1 428 40
Stala 1 642 22 1 663 43
Tegneby 1 106 15 1 099 8
Torp 1 239 11 1 261 33
Orust 12 195 171 12 316 292

http://www.val.se