Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Bleket-Klädesholmen 1 025 17 1 027 19
Dyrön 221 4 220 3
Klövedal 1 165 24 1 162 21
Rönnäng 1 149 15 1 173 39
Skärhamn 1 1 422 22 1 437 37
Skärhamn 2 1 179 18 1 188 27
Stenkyrka 1 862 10 872 20
Stenkyrka 2 1 014 9 1 044 39
Valla 1 1 086 33 1 086 33
Valla 2 1 167 11 1 203 47
Valla 3 1 303 21 1 308 26
Åstol 190 6 184 0
Tjörn 11 783 190 11 904 311

http://www.val.se