Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Jörlanda 1 1 723 21 1 739 37
Jörlanda 2 1 988 32 2 013 57
Norum 1 1 853 67 1 843 57
Norum 2 1 411 28 1 432 49
Norum 3 1 267 27 1 282 42
Norum 4 1 708 35 1 738 65
Norum 5 1 956 33 1 983 60
Norum 6 1 410 20 1 487 97
Spekeröd 878 11 885 18
Ucklum 1 431 18 1 469 56
Ödsmål 1 958 24 2 003 69
Stenungsund 17 583 316 17 874 607

http://www.val.se