Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Björkö 1 113 20 1 122 29
Fotö 466 11 461 6
Grötö-Kalvsund 228 3 231 6
Hyppeln 152 1 152 1
Hälsö 491 8 485 2
Hönö 1 1 308 14 1 315 21
Hönö 2 1 142 17 1 155 30
Hönö 3 1 330 20 1 337 27
Källö-Knippla 323 5 320 2
Rörö 212 0 212 0
Öckerö 1 1 343 37 1 332 26
Öckerö 2 1 197 20 1 196 19
Öckerö 9 305 156 9 318 169

http://www.val.se