Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Partille 1 1 830 81 1 823 74
Partille 2 1 599 50 1 629 80
Partille 3 1 189 47 1 272 130
Partille 4 1 473 31 1 504 62
Partille 5 1 470 29 1 532 91
Partille 6 1 474 29 1 537 92
Partille 7 1 328 13 1 346 31
Partille 8 1 428 27 1 481 80
Partille 9 1 214 13 1 241 40
Partille 10 1 952 25 1 990 63
Partille 11 1 226 7 1 273 54
Sävedalen 1 1 637 55 1 635 53
Sävedalen 2 1 353 21 1 394 62
Sävedalen 3 1 430 34 1 445 49
Sävedalen 4 1 364 19 1 413 68
Sävedalen 5 1 422 17 1 424 19
Sävedalen 6 1 383 26 1 404 47
Partille 24 772 524 25 343 1 095

http://www.val.se