Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Fjärås 1 1 478 14 1 503 39
Fjärås 2 1 509 13 1 537 41
Fjärås 3 977 5 1 001 29
Frillesås 2 024 18 2 059 53
Gällinge-Förlanda-Idala 1 229 5 1 250 26
Hanhals 902 11 920 29
Kungsbacka 1 1 602 49 1 591 38
Kungsbacka 2 1 794 17 1 823 46
Kungsbacka 3 1 333 18 1 337 22
Kungsbacka 4 1 403 23 1 431 51
Kungsbacka 5 995 20 1 000 25
Kungsbacka 6 1 202 26 1 219 43
Onsala 1 1 742 66 1 719 43
Onsala 2 1 412 23 1 435 46
Onsala 3 1 447 28 1 463 44
Onsala 4 1 383 23 1 393 33
Onsala 5 1 664 46 1 671 53
Onsala 6 1 511 33 1 533 55
Onsala 7 1 551 40 1 551 40
Släp 1 1 422 86 1 375 39
Släp 2 1 079 16 1 090 27
Släp 3 1 544 82 1 505 43
Släp 4 1 422 33 1 443 54
Släp 5 1 437 43 1 431 37
Släp 6 1 356 56 1 357 57
Tölö 1 1 601 35 1 604 38
Tölö 2 1 656 12 1 685 41
Tölö 3 2 205 37 2 231 63
Tölö 4 1 177 14 1 182 19
Vallda 1 1 543 41 1 541 39
Vallda 2 1 743 20 1 753 30
Vallda 3 1 397 22 1 410 35
Älvsåker 1 1 275 12 1 294 31
Älvsåker 2 1 162 10 1 198 46
Ölmevalla 1 1 295 22 1 292 19
Ölmevalla 2 1 764 36 1 770 42
Ölmevalla-Landa 1 634 25 1 642 33
Kungsbacka 53 870 1 080 54 239 1 449

http://www.val.se