Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Abild-Asige-Årstad 1 246 13 1 277 44
Alfshög-Vessige-Askome 1 229 27 1 235 33
Eftra 729 15 730 16
Fagered-Källsjö-Älvsered 1 032 15 1 083 66
Fbg 1 V gärdet-Hamnen 1 119 16 1 133 30
Fbg 2 Arvidstorp 1 644 23 1 673 52
Fbg 3 Herting 1 376 20 1 406 50
Fbg 4 V gärdet-Smedjeholm 816 8 832 24
Fbg 5 Centrum 1 889 32 1 901 44
Fbg 6 Ö gärdet-Fajans 1 153 13 1 156 16
Fbg 7 Kristineslätt-N Skrea strand 1 237 24 1 238 25
Fbg 8 Hjortsberg-S Skrea strand 1 363 9 1 377 23
Fbg 9 Tånga-Vindilen-Sloalyckan 1 551 58 1 575 82
Gunnarp-Krogsered 1 018 14 1 055 51
Gällared-Ullared 1 167 10 1 203 46
Köinge-Svartrå-Okome 865 13 884 32
Ljungby 799 6 813 20
Morup 1 Glommen-Lynga 1 145 14 1 145 14
Morup 2 Långås 885 16 908 39
Skrea 1 Samhälle-Ringsegård 1 581 15 1 607 41
Skrea 2 Slätten 1 064 24 1 064 24
Slöinge 899 7 928 36
Stafsinge 1 Skogstorp 1 056 19 1 075 38
Stafsinge 2 Falkagård-Olofsbo 1 678 44 1 714 80
Vinberg 1 Tröingeberg 1 566 31 1 558 23
Vinberg 2 Samhälle och kyrkby 1 041 10 1 050 19
Falkenberg 31 148 496 31 620 968

http://www.val.se