Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Hasslöv 426 2 445 21
Hishult 790 6 828 44
Knäred 1 387 16 1 463 92
Laholm centrum 1 682 27 1 694 39
Laholm N 1 316 11 1 345 40
Laholm V 1 508 25 1 514 31
Laholm Ö 1 608 17 1 676 85
Mellbystrand 1 788 42 1 774 28
Ränneslöv 1 023 10 1 041 28
Skummeslöv 1 351 26 1 362 37
Tjärby 1 066 17 1 097 48
Vallberga 516 7 532 23
Veinge 1 302 12 1 345 55
Våxtorp 1 719 17 1 791 89
Ysby 550 6 559 15
Laholm 18 032 241 18 466 675

http://www.val.se