Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Hyltebruk 1 686 24 1 787 125
Kinnared-Drängsered 609 4 651 46
Landeryd-Långaryd 1 015 7 1 053 45
Rydöbruk-Femsjö 632 12 640 20
S Unnaryd-Jälluntofta 896 11 1 000 115
Torup 1 323 10 1 395 82
Örnabäckshult-Färgaryd 1 328 18 1 418 108
Hylte 7 489 86 7 944 541

http://www.val.se