Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare

Här kan du välja att se uppgifter för valdistrikten inom en kommun.

Kommun R-val UV K-val Utl.
Falkenberg 31 148 496 31 620 968
Halmstad 70 291 1 486 71 246 2 441
Hylte 7 489 86 7 944 541
Kungsbacka 53 870 1 080 54 239 1 449
Laholm 18 032 241 18 466 675
Varberg 44 046 628 44 532 1 114
Hallands län 224 876 4 017 228 047 7 188

http://www.val.se