Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Adolfsfält - Karlslund 1 073 16 1 073 16
Ausås - Strövelstorp 1 536 31 1 584 79
Centrum 1 938 74 1 915 51
Danielslund 1 457 38 1 448 29
Hjärnarp 2 056 28 2 125 97
Höja - Starby 1 039 22 1 064 47
Kungsgården 1 841 26 1 873 58
Luntertun - Roslunda 1 678 31 1 674 27
Magnarp 1 432 48 1 419 35
Munka Ljungby N 1 451 6 1 487 42
Munka Ljungby S 1 274 14 1 289 29
Nya Torg 1 468 29 1 485 46
Skälderviken 1 103 24 1 123 44
Skörpinge 1 164 18 1 169 23
Sockerbruket 1 507 23 1 525 41
Södra Utmarken 1 857 25 1 867 35
Tåssjö - Össjö 1 809 39 1 851 81
Vejbystrand 1 416 20 1 449 53
Willan 1 546 11 1 601 66
Ängavången 1 843 23 1 865 45
Ängelholm 30 488 546 30 886 944

http://www.val.se