Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Bellevue N 1 520 28 1 527 35
Bellevue S-Edvinshem SÖ 1 354 12 1 370 28
Edvinshem-Västra Sjöstaden-Åkesholm 1 798 9 1 821 32
Egna hem-Solbacken SÖ 1 242 27 1 240 25
Gamla staden centrum 1 716 66 1 705 55
Gamla staden-Gjuteriet 1 483 36 1 496 49
Glemmingebro-Ingelstorp-Kåseberga 1 104 13 1 126 35
Hälsobacken 1 074 3 1 085 14
Köpingebro 820 6 833 19
Löderup m fl 980 26 989 35
Nybrostrand-St Köpinge-Svenstorp 1 059 22 1 058 21
Skårby-Rögla-Rynge-Sjörup m fl 718 10 741 33
Solbacken N 1 234 23 1 256 45
St Herrestad-Hedeskoga-Bussjö m fl 1 212 14 1 225 27
Surbrunnen-Östra förstaden N 1 612 13 1 637 38
Svarte-Snårestad-Bjäresjö m fl 1 161 19 1 201 59
Sövestad-Baldringe-Högestad m fl 587 9 602 24
Östra förstaden S-G:a staden Ö-Regem 1 751 33 1 800 82
Ystad 22 425 369 22 712 656

http://www.val.se