Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Eslöv 1 1 469 20 1 512 63
Eslöv 2 1 635 27 1 692 84
Eslöv 3 1 601 8 1 632 39
Eslöv 4 1 656 19 1 712 75
Eslöv 5 1 347 31 1 456 140
Eslöv 6 1 526 16 1 549 39
Eslöv 7 1 288 19 1 285 16
Eslöv 8 1 381 16 1 423 58
Eslöv 9 1 388 26 1 465 103
Eslöv 10 772 8 802 38
Eslöv 11 1 559 21 1 594 56
Eslöv 12 1 437 18 1 504 85
Eslöv 13 555 11 567 23
Eslöv 14 616 51 621 56
Eslöv 15 1 072 21 1 111 60
Eslöv 16 1 330 12 1 369 51
Eslöv 17 1 528 17 1 572 61
Eslöv 18 872 4 922 54
Eslöv 23 032 345 23 788 1 101

http://www.val.se