Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Höganäs C 1 458 26 1 471 39
Höganäs NV 1 056 16 1 092 52
Höganäs NÖ - Väsby 1 220 18 1 278 76
Höganäs S 1 337 17 1 453 133
Höganäs SÖ 1 319 25 1 342 48
Höganäs Ö - Ingelsträde 1 429 30 1 466 67
Jonstorp V 1 184 15 1 210 41
Jonstorp Ö 1 299 28 1 326 55
Lerberget N 1 222 29 1 232 39
Lerberget S 762 21 768 27
Nyhamn V 1 688 57 1 705 74
Nyhamn Ö - Brunnby 1 327 59 1 310 42
Viken N 1 106 41 1 099 34
Viken S 900 50 880 30
Viken Ö 1 337 42 1 332 37
Höganäs 18 644 474 18 964 794

http://www.val.se