Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Albano 975 22 1 086 133
Annelöv-Saxtorp 1 374 17 1 423 66
Asmundtorp 1 712 18 1 778 84
Centrum 1 469 29 1 713 273
Citadellstaden 1 925 114 2 018 207
Dammhagen 1 369 31 1 602 264
Fröjdenborg 1 199 21 1 287 109
Glumslöv 1 733 47 1 762 76
Gustav Adolf 1 340 30 1 540 230
Helgebröten 1 064 20 1 089 45
Häljarp 1 950 24 1 974 48
Härslöv 1 151 22 1 175 46
Karlslund 1 299 15 1 417 133
Larvi 1 258 15 1 354 111
Norra Förstaden 1 292 34 1 547 289
Norrestad 1 324 25 1 595 296
Sandvången 1 003 8 1 052 57
S:t Olov 1 508 30 1 700 222
Svaneholm 1 427 33 1 424 30
Ven 318 10 311 3
Västervång 1 342 5 1 362 25
Västra Fäladen 1 565 19 1 578 32
Landskrona 29 597 589 31 787 2 779

http://www.val.se