Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Båstad Västra 1 382 48 1 379 45
Båstad Östra 1 775 56 1 783 64
Förslöv Västra 1 229 24 1 256 51
Förslöv Östra 1 084 23 1 113 52
Grevie 1 413 24 1 454 65
Hov 672 27 660 15
Torekov 843 37 819 13
Västra Karup 1 334 27 1 351 44
Östra Karup 1 739 35 1 755 51
Båstad 11 471 301 11 570 400

http://www.val.se