Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Hyllinge 1 588 16 1 724 152
Kvidinge landsbygd 705 10 745 50
Kvidinge tätort 1 164 9 1 232 77
Nyvång 434 12 484 62
Åstorp Bjärshög 850 20 1 041 211
Åstorp Björnekulla 762 9 787 34
Åstorp Centrum 1 248 21 1 327 100
Åstorp Dala 1 033 27 1 078 72
Åstorp Norr 1 079 11 1 111 43
Åstorp Öster 1 350 15 1 381 46
Åstorp 10 213 150 10 910 847

http://www.val.se