Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Klippan 1 1 066 23 1 155 112
Klippan 2 1 250 10 1 336 96
Klippan 3 1 432 23 1 511 102
Klippan 4 1 703 24 1 772 93
Klippan 5 674 5 725 56
Klippan 6 908 38 981 111
Klippan 7 1 399 14 1 477 92
Klippan 8 571 9 601 39
Klippan 9 681 10 717 46
Klippan 10 340 7 366 33
Klippan 11 1 673 31 1 791 149
Klippan 12 441 3 451 13
Klippan 12 138 197 12 883 942

http://www.val.se