Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Perstorp N 737 7 780 50
Perstorp S 1 088 13 1 127 52
Perstorp V 530 4 546 20
Perstorp Ö 2 827 83 2 969 225
Perstorp 5 182 107 5 422 347

http://www.val.se