Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Loshult/Killeberg 895 7 937 49
Osby Nordväst 1 156 16 1 226 86
Osby Nordöst 1 293 27 1 332 66
Osby Norra 1 264 15 1 312 63
Osby Sydväst 1 144 8 1 156 20
Osby Södra 1 311 12 1 344 45
Visseltofta 307 2 321 16
Örkened 1 178 29 1 185 36
Örkened Centralt 1 105 18 1 140 53
Osby 9 653 134 9 953 434

http://www.val.se