Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Bromölla C 1 805 26 1 861 82
Bromölla V 1 410 21 1 449 60
Bromölla Ö 1 806 7 1 857 58
Ivetofta 1 290 15 1 304 29
Nymölla-Gualöv-Valje 1 499 23 1 516 40
Näsum 1 535 13 1 590 68
Bromölla 9 345 105 9 577 337

http://www.val.se