Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Brösarp 1 498 19 1 535 56
Lindesborg-Ullstorp 1 677 14 1 721 58
Onslunda 1 200 14 1 239 53
Smedstorp 1 305 27 1 341 63
Tomelilla Centrum 1 521 2 1 574 55
Tomelilla V-Övraby 1 455 11 1 522 78
Tryde 1 255 8 1 286 39
Tomelilla 9 911 95 10 218 402

http://www.val.se