Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Hörby 1 1 049 9 1 064 24
Hörby 2 1 625 19 1 683 77
Hörby 3 1 444 17 1 497 70
Hörby 4 1 107 6 1 151 50
Hörby 5 1 211 24 1 240 53
Hörby 6 467 2 484 19
Hörby 7 508 7 527 26
Hörby 8 283 0 295 12
Hörby 9 407 3 429 25
Hörby 10 430 7 457 34
Hörby 11 1 019 9 1 048 38
Hörby 12 407 4 415 12
Hörby 13 631 6 653 28
Hörby 14 648 5 678 35
Hörby 11 236 118 11 621 503

http://www.val.se