Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Blentarp 1 535 19 1 581 65
Everlöv 695 15 705 25
Fränninge 698 13 729 44
Lövestad 972 16 1 036 80
Sjöbo Emanuel 1 464 6 1 516 58
Sjöbo Färsinga 1 571 9 1 614 52
Sjöbo Linné 1 507 13 1 549 55
Sjöbo Sandbäck 1 714 18 1 730 34
Sövde 514 10 535 31
Tolånga 623 8 667 52
Vanstad 719 9 746 36
Vollsjö 1 124 10 1 186 72
Östra Kärrstorp 699 10 749 60
Sjöbo 13 835 156 14 343 664

http://www.val.se