Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Skivarp 1 973 9 1 062 98
Skivarp 2 914 17 922 25
Skurup 1 1 890 11 1 963 84
Skurup 2 1 230 19 1 287 76
Skurup 3 1 397 10 1 461 74
Skurup 4 1 515 23 1 569 77
Slimminge 648 3 690 45
Svenstorp 603 10 639 46
Villie 839 4 872 37
Örsjö 857 12 902 57
Skurup 10 866 118 11 367 619

http://www.val.se