Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Bara Värby 1 230 19 1 254 43
Bara väster 1 507 32 1 590 115
Klågerup 1 889 27 1 951 89
Svedala centrum 1 250 7 1 290 47
Svedala kyrkan 1 170 17 1 187 34
Svedala norr 1 839 19 1 889 69
Svedala stadsparken 1 570 20 1 604 54
Svedala söder 760 5 790 35
Svedala väster 1 311 12 1 350 51
Svedala öster - Börringe 1 582 24 1 617 59
Svedala 14 108 182 14 522 596

http://www.val.se