Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Borgeby V 1 399 38 1 398 37
Borgeby Ö 1 306 23 1 320 37
Båtgatorna-Fågelstaden 1 217 13 1 236 32
Fjelie-Önnerup 623 19 623 19
Flädie N 1 593 53 1 598 58
Flädie S 1 175 48 1 165 38
Flädie Ö 1 133 31 1 136 34
Karstorp-Alnarp 1 144 31 1 146 33
Lomma Centrum-Lomma Hamn 1 729 17 1 749 37
Lomma N 1 391 17 1 426 52
Norr Vinstorp m fl 1 120 3 1 139 22
Piläng 1 322 12 1 340 30
Lomma 15 152 305 15 276 429

http://www.val.se