Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Billesholm 1 1 297 31 1 409 143
Billesholm 2 1 406 10 1 511 115
Bjuv 1 1 212 15 1 263 66
Bjuv 2 1 376 22 1 463 109
Bjuv 3 1 314 11 1 489 186
Bjuv 4 1 163 38 1 261 136
Ekeby 1 1 376 15 1 441 80
Ekeby 2 1 127 14 1 230 117
Bjuv 10 271 156 11 067 952

http://www.val.se