Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Rya 725 8 766 49
Skånes Fagerhult 1 157 13 1 249 105
Örkelljunga 1 514 4 546 36
Örkelljunga 2 815 20 923 128
Örkelljunga 3 1 150 30 1 164 44
Örkelljunga 4 1 006 13 1 058 65
Örkelljunga 5 1 796 23 1 863 90
Örkelljunga 7 163 111 7 569 517

http://www.val.se