Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Broby Väster 1 919 19 1 960 60
Broby Öster 1 078 11 1 115 48
Glimåkra 1 767 14 1 805 52
Hanaskog 1 079 17 1 106 44
Hjärsås 846 5 875 34
Knislinge Väster 1 465 16 1 480 31
Knislinge Öster 1 167 7 1 188 28
Sibbhult 1 130 6 1 164 40
Östra Göinge 10 451 95 10 693 337

http://www.val.se